AlgoSoc / Opinion
April 20, 2023

Masterclass ChatGPT: de evolutie van slimme chatbots en de gevolgen voor het onderwijs en bedrijfsleven

AlgoSoc PI José van Dijck, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan Universiteit Utrecht, gaf samen met collega Eric Postma, hoogleraar Artificial Intelligence aan Tilburg University, en Arjan Goudsblom, Senior Connector Deep Tech bij TechLeap.nl, op verzoek van de Tweede Kamer commissie voor Digitale Zaken op 19 april 2023 een briefing over ChatGPT en de mogelijke gevolgen van deze technologie voor het onderwijs en bedrijfsleven.

In een (technische) briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier.

De briefing (of masterclass) over ChatGPT werd georganiseerd op initiatief van de commissie voor Digital Zaken vanwege de zorgen onder Tweede Kamerleden over de effecten van ChatGPT op de samenleving, de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en het onderwijs. Het doel van de masterclass was om de ontwikkelingen op het gebied van AI en large language models beter te begrijpen en Kamerleden handvatten te bieden om kansen en risico’s van mogelijke toepassingen in de samenleving goed in te kunnen schatten.

Prof. dr. Eric Postma gaf een technische toelichting op de werking van ChatGPT en plaatst de ontwikkeling in breder AI-perspectief. Dhr Goudsblom ging in op toepassingen van ChatGPT voor het bedrijfsleven en in het bijzonder voor start-ups. De brijdrage van Prof. dr. José van Dijck richtte zich op de maatschappelijke implicaties van ChatGPT met de focus op onderwijs en media.

De masterclass werd integraal op video vastgelegd. Alle bijdrages en de daaropvolgende discussies kunnen hieronder worden teruggekeken.

More results /

/ algosoc
Emerging generational fault lines in public opinion on Artificial Intelligence

By Ernesto de León • Fabio Votta • Theo Araujo • Claes de Vreese • May 17, 2024

Sustainability in the digital world

By José van Dijck • May 06, 2024

/ justice
Artificial Intelligence and the Judiciary

By Corien Prins • November 21, 2023

Rutte IV: toezichtreflex en Autoriteit Persoonsgegevens

By Corien Prins • January 28, 2022

/ health
Discriminerende algoritmes

By Corien Prins • May 18, 2021

/ media
Content moderation and platform observability in the Digital Services Act

By Charis Papaevangelou • Fabio Votta • May 29, 2024

Journalism in the age of AI, platformisation, and regulation

By Agustin Ferrari Braun • Charis Papaevangelou • May 27, 2024

The value of news in the age of AI and platform regulation

By Charis Papaevangelou • May 17, 2024

Subscribe to our newsletter and receive the latest research results, blogs and news directly in your mailbox.

Subscribe